Địa chỉ

Ngoài cửa hàng chính thức với tên gọi Danang Souvenirs & Cafe, sản phẩm của Danang Souvenirs còn được bán tại Khách sạn Novotel Siêu thị đặc sản Miền Trung 24H

Locations

Besides our flag ship store named as Danang Souvenirs & Cafe, our products are sold at Novotel Danang Premier Han River Hotel and Sieu thi Dac San Mien Trung 24H (The Central Region's Specialties Supermarket).


Danang Souvenirs & Cafe

34 Bach Dang Street
Da Nang
Vietnam

 

Boutique at Novotel Danang Premier Han River

36 Bach Dang Street
Da Nang
Vietnam

 

Boutique at Parkson Danang

255 Hung Vuong Street, Vinh Trung Plaza B
Da Nang
Vietnam

 

 

Boutique at Siêu thị Đặc sản Miền Trung 24H

617 Nguyen Tat Thanh Street
Da Nang
Vietnam


fanmade