“Đà Nẵng mình xây cầu không phải chỉ để đi.”

Một buổi chiều thật đẹp, tôi gặp bác Thạnh tại con sông Hàn xanh ngọc, được bắc qua bởi cây cầu Rồng hiện đại hướng mình ra biển lớn. Bác chính là nhân vật đầu tiên trong hành trình “Người Đà Nẵng nói về Đà Nẵng” của tôi. Bác cũng là người truyền cho tôi niềm tin vào những điều mình đang bắt đầu…

" Người ta thì chỉ xây cầu đi qua sông, Đà Nẵng mình xây cầu không phải chỉ là để đi, mà còn là thể hiện hình ảnh của con người, của thành phố nơi đây. Mỗi một cây cầu đều có vẻ đẹp, có sự nghệ thuật ở trong đó, mang một ý nghĩa riêng. Đó cũng là điều làm cho Đà Nẵng mình trở nên đặc biệt và khác lạ so với các thành phố khác. "    – bác Thạnh | cựu nhân viên của nhà máy cơ khí Đà Nẵng –

"Người ta thì chỉ xây cầu đi qua sông, Đà Nẵng mình xây cầu không phải chỉ là để đi, mà còn là thể hiện hình ảnh của con người, của thành phố nơi đây. Mỗi một cây cầu đều có vẻ đẹp, có sự nghệ thuật ở trong đó, mang một ý nghĩa riêng. Đó cũng là điều làm cho Đà Nẵng mình trở nên đặc biệt và khác lạ so với các thành phố khác."

– bác Thạnh | cựu nhân viên của nhà máy cơ khí Đà Nẵng –

    “ Nếu chỉ dùng một từ để nói về thành phố mình thì không đủ, không thể hiện hết được. Mỗi một giai đoạn nó có một sự phát triển hay là cái chuyển mình khác nhau. Nhưng bác sống gần 60 năm, nếu muốn dùng một từ để nói thì bác chỉ nghĩ có một từ thể hiện được đó là từ nhanh. Nhanh nó mang nhiều ý nghĩa, mang nhiều sắc thái. Nhanh ở đây là sự phát triển nhanh, tiến bộ nhanh, cuộc sống thay đổi nhanh, mọi thứ diễn ra từng ngày nhanh… ”    – bác Thạnh | cựu nhân viên của nhà máy cơ khí Đà Nẵng –

 

Nếu chỉ dùng một từ để nói về thành phố mình thì không đủ, không thể hiện hết được. Mỗi một giai đoạn nó có một sự phát triển hay là cái chuyển mình khác nhau. Nhưng bác sống gần 60 năm, nếu muốn dùng một từ để nói thì bác chỉ nghĩ có một từ thể hiện được đó là từ nhanh. Nhanh nó mang nhiều ý nghĩa, mang nhiều sắc thái. Nhanh ở đây là sự phát triển nhanh, tiến bộ nhanh, cuộc sống thay đổi nhanh, mọi thứ diễn ra từng ngày nhanh…

– bác Thạnh | cựu nhân viên của nhà máy cơ khí Đà Nẵng –