“Làm chi có chỗ mô mà có chỗ ngồi chơi hóng mát như Bạch Đằng ni…”

Giữa cuộc sống hối hả, đầy xoay chuyển, vẫn có những phút giây nhẹ nhàng của một buổi trò chuyện nơi ven đường…

" Đà Nẵng mình giờ phát triển toàn diện rồi, có những điểm rất nổi bật, những công trình nổi bật mà ít nơi nào có được. Có người nói Đà Nẵng có chi mô đáng sống, cái đáng sống ở đây là người người nhà nhà sống yên bình mà vẫn phát triển, vẫn xây dựng đi lên, cái đó mới gọi là đáng sống..."     – bác Võ Tao | hưu trí –

"Đà Nẵng mình giờ phát triển toàn diện rồi, có những điểm rất nổi bật, những công trình nổi bật mà ít nơi nào có được. Có người nói Đà Nẵng có chi mô đáng sống, cái đáng sống ở đây là người người nhà nhà sống yên bình mà vẫn phát triển, vẫn xây dựng đi lên, cái đó mới gọi là đáng sống..."

– bác Võ Tao | hưu trí –

" Nếu nói về Đà Nẵng bằng một từ thì chỉ có từ hoành tráng thôi, không cần phải nói chi nhiều, nói rứa được rồi. Chỉ một từ hoành tráng cũng đủ nói lên tất cả, là những gì tốt nhất, đẹp đẽ nhất đều nằm hết ở đây."      – bác Võ Tao | hưu trí –

"Nếu nói về Đà Nẵng bằng một từ thì chỉ có từ hoành tráng thôi, không cần phải nói chi nhiều, nói rứa được rồi. Chỉ một từ hoành tráng cũng đủ nói lên tất cả, là những gì tốt nhất, đẹp đẽ nhất đều nằm hết ở đây." 

– bác Võ Tao | hưu trí –