Địa chỉ

Ngoài 2 cửa hàng chính thức với tên gọi Danang Souvenirs & Cafe, sản phẩm của Danang Souvenirs còn được bán tại Khách sạn Novotel và nhiều địa điểm khác.

Locations

Besides our 2 flag ship shops named as Danang Souvenirs & Cafe, our products are also sold at Novotel Danang Premier Han River Hotel and other locations.


Danang Souvenirs & Cafe

34 Bach Dang Street
Da Nang
Vietnam

 

Danang Souvenirs & Cafe 2

68 Tran Quoc Toan Street
Da Nang
Vietnam

 
39234613_1858016964291488_6437096476991553536_o.jpg

Boutique at Novotel Danang Premier Han River

36 Bach Dang Street
Da Nang
Vietnam

 

fanmade