A DAY AT DANANG SOUVENIRS & CAFE

Mỗi một ngày mới bắt đầu, chúng tôi lại cảm thấy may mắn khi luôn có mọi người đồng hành trên con đường phía trước. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra từng ngày với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên trong ngôi nhà chung Danang Souvenirs này.

Chúng tôi luôn tâm niệm “Small gift, big heart”, luôn làm việc bằng sự nhiệt huyết và sự chân thành của mình. Tất cả chỉ mong muốn được đem lại những điều tốt nhất, tuyệt vời nhất dành cho mọi người.

Có một câu nói rằng “Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau.” Tin rằng, Danang Souvenirs sẽ còn đi thật xa, thật xa hơn nữa nếu luôn có các bạn ở bên cạnh.

Everyday, we feel so grateful to see things are happening at Danang Souvenirs & Cafe. Thanks to all the efforts of our team members who are very hardworking and passionate about their jobs. For everything we do, we always keep in mind the tagline - Small gift, big heart - to create big smiles and emotional feelings to someone's life.

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."

Danang Souvenirs Co., Ltd. Add: 34 Bach Dang St, Hai Chau Dist., Da Nang, Vietnam Tel: (+84) 5113 561 333 / (+84) 5113 827 999 Website: www.danangsouvenirs.com Facebook: https://www.facebook.com/DanangSouvenirs Instagram: https://instagram.com/danangsouvenirs/ Danang Souvenirs do not own the copyright of the music used in the clip